กิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมทั้งหมด

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบรมราชินี

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตู้ปันสุข ด้านหน้าวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาป

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้ออกหน่วยบริการ ซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน และจักรยานยนต์ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้นำอุปกรณ์จ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การใช้งานระบบจัดการสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ให้กับบุคลากรครู

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้ร่วมโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางอุดรธานี-ขอนแก่น

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล สังขวาสี

ประเมินกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ เนตรนารี-วิสามัญอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

หน้าถัดไป : < 1 2 3 4 5 >