โครงการพัฒนาบุคลากร การใช้งานระบบจัดการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

โดย : Admin | วันที่ 09/ 05 / 2563 , คนดู : 10.7K ครั้ง

..................................................................................................................................................................................................................................................

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีได้จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การใช้งานระบบจัดการสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ให้กับ บุคลากรครู ณ ห้องประชุมเฉลิมทศรัช เพื่อพัฒนาบุคลากรครูทุกคนให้ได้รับความรู้ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอนและเพื่อนำไปจัดการ เรียนการสอนออนไลน์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและรายวิชาปกติของสถานศึกษาต่อไป


กิจกรรมล่าสุด

- พิธีลงนามถวายพระพร พระบรมราชินี...
- กิจกรรมเปิดตู้ปันสุข...
- โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร...
- วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ได้นำอุปกรณ์...
- โครงการพัฒนาบุคลากร การใช้งานระบบ...
- โครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบวัน...
- กิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off)
- พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...
- ประเมินกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ...

.................................................................