ผู้บริหาร

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


  • นายประสิทธิ์ ทองรัศมี
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี


 

นายพรชัย บุบผามาลา
รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายรัตศักดิ์ สมบัติ
รองฯฝ่ายวิชาการ

 

นางวาสนา สำราญจิต
รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางอริยา อรุณศิวกุล
รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ