จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานติดตั้งและใช้งาน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet รหัส 1204-1101

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือการใช้งาน Application บนอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet การลงทะเบียน การดาวน์โหลดและอัพเดท Application ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ใบความรู้

1 ใบความรู้ ความหมายของ Application