จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น รหัส 1102-1129

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกลึง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องกลึง เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานกลึง การอ่านแบบสั่งงาน การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน การลับมีดกลึงชนิดต่าง ๆ การลับดอกสว่าน การปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงเรียว กลึงคว้านรู กลึงเกลียว


ใบความรู้

1 เนื้อหา วิชางานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น