จำนวนวิชาระยะสั้นทั้งหมด 38 วิชา

ริบบิ้นโปรยทาน รหัส 1403-6101

คำอธิบายของหลักสูตร

ศึกษาและปฏิบัติความเป็นมาและความสำคัญของการประดิษฐ์ริบบิ้นโปรยทานรูปแบบต่างๆ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ริบบิ้นโปรยทานรูปแบบต่างๆ คิดคำนวณต้นทุน และกำหนดราคาขาย

ใบความรู้

1 ใบความรู้ ริบบิ้นโปรยทานรูปดาว
2 ใบความรู้ เรื่องการพับเหรียญโปรยทานรูปตะกร้อ