L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว
joomla slideshow with caption

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เอกสารงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๙ ถึง เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

ข่าวการศึกษา

FANPAGE

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 4 ตุลาคม 2557

Director


นายประวิทย์  บุรินนิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

เอกสารเผยแพร่

 sar57 sar58 copyplan59 sar61เมนูศูนย์บ่มเพาะ3สัน งบทดลองสัน ผลงานทางวิชาการ

แปรอักษรเป็นรูปเลข ๙

 

ตรวจสอบผลการเรียน

s

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

100069 730x440

ภาพกิจกรรม

Go to top