L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว
joomla slideshow with caption

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระบบรายงานผลกีฬาระดับภาค61 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ส่งผลงานสิ่งประดิษเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โดยมี ดร.มงคลชัย สมอุดร ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง เป็นประธาน

23472260 1591360507592504 3742954915621719450 n

ดูภาพเพิ่มเติม

 

ข่าวการศึกษา

FANPAGE

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 4 ตุลาคม 2557

ภาพกิจกรรม

Go to top