L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว
joomla slideshow with caption

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา

FANPAGE

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 4 ตุลาคม 2557

Director


นายประวิทย์  บุรินนิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

เอกสารเผยแพร่

 sar57 sar58 copyplan59 sar61เมนูศูนย์บ่มเพาะ3สัน งบทดลองสัน ผลงานทางวิชาการ

แปรอักษรเป็นรูปเลข ๙

 

ตรวจสอบผลการเรียน

s

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

100069 730x440

ภาพกิจกรรม

Go to top