L

See other templatesSee other templates
Menu
 • อาคารอำนวยการ
 • อาคารเรียนอุตสาหกรรม และวิชาสามัญ
 • เครื่องกลึงในแผนกช่างกลโรงงาน
 • งานฝึกฝีมือ
 • กิจกรรมหน้าเสาธง
 • ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา
 • พระวิษณุกรรม
 • อาคารเรียนพานิชยกรรม
 • ศูนย์บ่มเพาะ วก.กุมภวาปี
 • นักศึกษากำลังตั้งใจฟัง
 • คุณครูเช็คชื่อนักเรียนนักศึกษาหลังเลิกแถว

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ60

ผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดาวน์โหลดเอกสาร

19679137 1467103623351527 4568617735179270830 o

19679137 1467103623351527 4568617735179270830 o

20604309 1279684898826619 4936528181963986111 n

Go to top