หน้าแรก

 

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานของ

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

เลือกระดับที่สมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง ปิดสถานศึกษา

รื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ช่างไฟ1-001-แปลง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคร

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 63

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมา

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง ครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง ครู ภาษาต่างประเทศ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือ

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคค

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคค

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบ

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เชิญชวนคนไทย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในงาน วก.กุมภวาปี เปิดบ้านพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครู

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

  

ประกาศเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

การประชาวิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่๒)

การประชาวิจารณ์(ร่าง) รายละเอี

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

รับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อเจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่

ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู