หน้าแรก

To Love, or even to Like?

To Love, or even to Like? I lo

На ШВЕЦИИ Испытали Шестичасовой Трудовой день: Который С Настоящего Вылезло

На ШВЕЦИИ Испытали Шестичасово

Форменно Произведение: Особо стоит обратить внимание на то По 6 Часов

Форменно Произведение: Особо с

Какие свойства работодатели особенно предпочитают на расстройство?

Какие свойства работодатели ос

สรุปการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง ขออนุญาตประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว (รอบปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ผลิตเจลล้างมือ พ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิค-19”

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ผ

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

ต่อต่อสอบถาม : ผู้สมัครสามารถต

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การปฏิบัติงานของ

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง

ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์

เลือกระดับที่สมัคร  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ๑๙

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เรื่อง ปิดสถานศึกษา

รื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ช่างไฟ1-001-แปลง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐานช่างกลโรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อคร

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 63

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมา

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง ครู แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง ครู ภาษาต่างประเทศ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือ

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคค

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคค

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบ

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เชิญชวนคนไทย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในงาน วก.กุมภวาปี เปิดบ้านพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครู

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ