หน้าแรก

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง ครู ภาษาต่างประเทศ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือ

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือ

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคค

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องผลสอบคัดเลือกบุคค

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ​ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบ

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เชิญชวนคนไทย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในงาน วก.กุมภวาปี เปิดบ้านพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครู

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

  

ประกาศเรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 

การประชาวิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่๒)

การประชาวิจารณ์(ร่าง) รายละเอี

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

รับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อเจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่

ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรนะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู

 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอุดมชัย  ชัยสว่างวงศ์ ตำแหน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางธนพร  เกิดโภคา ตำแหน่ง ครู

แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวกศมา ตุงคะสมิต ตำแหน่ง ค

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวิเชียร  เกิดโภคา ตำแหน่ง ค

แผนกวิชาการตลาด

นางสาวเปมิกา  บุญศวนนท์ ตำแหน่

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวไพเราะ  มูลลา ตำแหน่ง คร

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอุสาห์ ทัศไนยเมธากุล ตำแ

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวพรนิภา  หงษ์บินมา ตำแหน่

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสมศักดิ์  คำมูล ตำแหน่ง ครู

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายประเทือง  บุปผาชื่น ตำแหน่ง

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายทวีศักดิ์  บุญธรรม ตำแหน่ง

แผนกวิชาช่างยนต์

นายประถม  พรมสมบัติ ตำแหน่ง พน