คณะผู้บริหาร


นายประวิทย์  บุรินนิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี


นายพรชัย บุบผามาลา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายรัตศักดิ์ สมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา