คณะผู้บริหาร


นายประวิทย์  บุรินนิตย์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี


นายบุญส่ง  จำปาบรรพ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นายพรชัย บุบผามาลา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายรัตศักดิ์ สมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ดร.พิชัย วาจนสุนทร

ปร.ด.(บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ