คณะผู้บริหาร


นายประสิทธิ์  ทองรัศมี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี


นายพรชัย บุบผามาลา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายรัตศักดิ์ สมบัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา