แผนกวิชาการตลาด

นางสาวเปมิกา  บุญศวนนท์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
E-mail:
นางสาวทักษิณา พรมท้าว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
E-mail: