แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ

นางสาวกศมา ตุงคะสมิต
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
E-mail:
นางสาวสุทธิดา  สายกรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ
E-ma