แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางธนพร  เกิดโภคา
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
E-mail:
นางสาวพิมพ์นารา  เกษมราช
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
E-mail: